หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี   26 ก.พ. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   8 ก.พ. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562    6 ก.พ. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดป้ายรณรงค์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ตำบลม่วงเตี้ยปี62   21 ม.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง   21 ม.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560   21 ม.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง    20 พ.ย. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   31 ต.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง   31 ต.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์เรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น   31 ต.ค. 2561 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2554
สงวนสิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
จำนวนผู้เข้าชม 3,206,032 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com